עצירי מחנה גילגיל קוראים בעיתון הקיר התלוי בכניסה ל-חדר-האוכל.

סימול התצלום : תצ- 2764

מקום הצילום: קניה
תאריך : 12/03/1947
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח