עצירים עומדים ליד המשקל שהוצב בשטח הנגריה, לשקילת החפצים אותם יקחו הביתה - מחנה גילגיל.

סימול התצלום : תצ- 2757

מקום הצילום: קניה
תאריך : 01/07/1948
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח