מבט אל שטח מגורי השומרים מחוץ ל-מחנה. השומרים לבושי מדים, עומדים ב-מסדר.

סימול התצלום : תצ- 2749

מקום הצילום: קניה
תאריך : 19/05/1948
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח