שער הכניסה ל-מחנה נפתח כדי לאפשר את כניסתו של משלוח עצירים חדש.

סימול התצלום : תצ- 2747

מקום הצילום: קניה
תאריך : 12/05/1947
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח