מבט על המחנה. מימין השטח שמחוץ לגדרות המחנה. באמצע שביל המשמר ועמוד תאורה בין שני גדרות תייל. משמאל מגרש הכדורסל וגינות הירק.

סימול התצלום : תצ- 2745

מקום הצילום: קניה
תאריך : 19/05/1948
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח