עצירי מחנה סמבל משחקים כדורגל. מאחור צריפי מגורים ועצים. ציור של לאופולד פנחסוביץ'.

סימול התצלום : תצ- 2744

מקום הצילום: קניה
תאריך : 01/09/1946
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח