מגרש הכדורגל מוקף גדר במבוק. בצד שמאל צללית של מגדל שמירה.

סימול התצלום : תצ- 2735

מקום הצילום: קניה
תאריך : 01/05/1948
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח