מבט מעבר לגדר על עצירים ב-מגרש הכדורגל ולידם אוהלי השומרים. מחוץ לגדר בצד שמאל עמוד תאורה.

סימול התצלום : תצ- 2734

מקום הצילום: קניה
תאריך : 19/05/1948
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח