רחבת המגרש - מחנה המעצר גילגיל. ברקע צריפי מגורים ומגדל שמירה

סימול התצלום : תצ- 2731

מקום הצילום: קניה
תאריך : 12/03/1947
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח