רחבת מגרש הטניס, המנורה, דגל ישראל, וכרזה: ברוך הבא בשם ה'.

סימול התצלום : תצ- 2723

מקום הצילום: קניה
תאריך : 15/02/1948
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח