משמאל לימין: יוסף לוי, אליעזר שפיגל, שלמה לב-עמי, עומדים ליד אולם התפילה - מחנה סמבל, אסמרה.

סימול התצלום : תצ- 2721

מקום הצילום: אריתריאה
תאריך : 01/12/1945
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח