צוות המורים ובעלי התפקידים מחנה המעצר אסמרה, ליד אולם התפילה.

סימול התצלום : תצ- 2720

מקום הצילום: אריתריאה
תאריך : 01/12/1945
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח