משתתפי התערוכה האומנותית למלאכת-יד. בין הנוכחים: משה נחמד, ראשון מימין, מרדכי בלגודטני, שלישי מימין, יונתן רווחה, חמישי מימין, אליעזר ז'ורבין.

סימול התצלום : תצ- 2708

מקום הצילום: קניה
תאריך : 12/03/1947
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח