טכס אזכרה - מחנה המעצר גילגיל. מימין לשמאל: צבי הדסי, נתן בן- ענת, צבי פיק.

סימול התצלום : תצ- 2706

מקום הצילום: קניה
תאריך : 10/12/1947
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח