עצירי מחנה גילגיל - ביקור אצל רופא השיניים, ד"ר וויליאמסון, נאקורו. הרופא, ראשון מימין, שלמה טרכטמן, שני מימין, יוסף ויניצקי, רביעי מימין, יחזקאל גוטמן, שלישי משמאל, השומר ראשון משמאל.

סימול התצלום : תצ- 2705

מקום הצילום: קניה
תאריך : 12/03/1947
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח