ביקור הרב הראשי של דרום-אפריקה - מחנה גילגיל. הרב רבינוביץ', שלישי מימין, רב המחנה, חיים כהנא, רביעי מימין, בחברת עוד שלושה מנציגי המחנה.

סימול התצלום : תצ- 2704

מקום הצילום: קניה
תאריך : 18/02/1948
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח