ביקורו של רב הקהילה הרב וויוו ב-מחנה המעצר בעיר ניירובי. הרב וויוו, שלישי מימין, הרב חיים כהנא, רביעי מימין.

סימול התצלום : תצ- 2703

מקום הצילום: קניה
תאריך : 01/05/1948
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח