הצה"ר ירושלים, התכתבות עם הועד המרכזי של הצה"ר א"י

01.09.1931 - 17.11.1933

סימול התיק : ג 10 ה - 1

שייך לארכיון: הצה"ר ירושלים

תוכן

נושאים עיקריים: אירגון סניף ירושלים, היחסים עם אירגון עובדי
הצה"ר ובית"ר, אופוזיציה בסניף ירושלים, מיפקד החברים, תשלום מס
מרכזי, דיווח על המצב בסניף ירושלים, הפצת הדינר, שאלת חלוקת
הסמכויות בין הסניף לבין הועד המרכזי והקשר בינהם, תוצאות
הבחירות לועידה הארצית בסניף, קשיים כספיים של הסניף, הפצת השקל,
ענייני עלייה וסרטיפיקטים.
הצעה לאירגון המפלגה מאת ש. בן גרשון.
טפסי דוגמא לרישום פרטי חברי הסניף.