הצה"ר בני ברק, התכתבות עם מוסדות ממשלת א"י

02.12.1931 - 22.04.1932

סימול התיק : ג 10 ד - 2

שייך לארכיון: הצה"ר בני ברק

תוכן

התכתבות עם נציב מחוז הדרום בנושא רישום סניף אגודת הצה"ר בבני
ברק.

מילות מפתח