הצה"ר חיפה, מסמכים שונים

27.01.1931 - 04.08.1932

סימול התיק : ג 10 ג - 1

שייך לארכיון: הצה"ר חיפה

תוכן

התכתבות עם מרכז הצה"ר בא"י בנושא איסור השתתפות במוסדות קרן
היסוד ודיווח על אסיפה של הסניף לקראת בחירות לועידה העולמית
של הצה"ר.
תמצית פרוטוקול של אסיפה כללית של סניף חיפה בנושא הכנות לועידה
עולמית של הצה"ר. חוזר לחברי הסניף בבקשה לשלם מס חודשי.
כרוז ליהודי חיפה הקורא לדרוש עירייה נפרדת ליהודי חיפה.
הזמנות לישיבות.