הצה"ר ת"א, החוג האקטיבי שבהסתדרות הציונים הרביזיוניסטים בתל-אביב - חוקה פנימית

19.01.1930 - 19.01.1930

סימול התיק : ג 10 ב - 23

שייך לארכיון: הצה"ר ת"א
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10ב- 23.PDF הורדת קובץ

תוכן

מטרות החוג, עקרונותיו, האמצעים, חובת החברים, פעולות, בחירת
ההנהלה ותחומי פעילותה, כינוס אסיפות וישיבות, עשיית שינויים
ותיקונים בחוקה.