ביקור הרב הראשי של דרום-אפריקה - מחנה הגולים גילגיל. משמאל לימין: דוד ניב, מאיר שמגר, אריה מהולל, הרב חיים כהנא, צבי הדסי, הרב רבינוביץ', שמואל תמיר, דב מילמן, רוברט רובינשטיין, ראובן פרנקו.

סימול התצלום : תצ- 2698

מקום הצילום: קניה
תאריך : 18/02/1948
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח