נציגי מחנה המעצר גילגיל עם סגן מפקד המחנה קלארק הראשון מימין. לידו מימין לשמאל: מאיר שמגר, שמואל תמיר, דב מילמן, ברוך ויניצקי - כורע, צבי הדסי, אריה מהולל, רוברט רובינשטיין.

סימול התצלום : תצ- 2697

מקום הצילום: קניה
תאריך : 12/03/1947
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח