המרכז המסחרי - מחנה גילגיל. עצירים נאספים לפני צריף הדואר וממתינים לחלוקתו.

סימול התצלום : תצ- 2692

מקום הצילום: קניה
תאריך : 27/01/1948
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח