ביעור חמץ לקראת חג הפסח - מחנה גילגיל. אחד העצירים חובט בשמיכות לנקותן מאבק.

סימול התצלום : תצ- 2686

מקום הצילום: קניה
תאריך : 23/04/1948
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח