ביעור חמץ לקראת חג הפסח - מחנה גילגיל. כל המיטות מחוץ לצריפים

סימול התצלום : תצ- 2685

מקום הצילום: קניה
תאריך : 23/04/1948
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח