הצה"ר ת"א, רשימות מועמדים לועידה הארצית

16.04.1932 - 18.04.1932

סימול התיק : ג 10 ב - 14

שייך לארכיון: הצה"ר ת"א
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10ב- 14.PDF הורדת קובץ

תוכן

רשימות מועמדים לבחירות סניף ת"א לועידה הארצית של הצה"ר
המופנות אל ועדת הבחירות: רשימת ההבראה של הצה"ר, רשימת העבודה
הלאומית, רשימת הרביזיוניסטים המקסימליסטים, רשימת הצה"ר
המקסימליסטי, הרשימה למען הסתדרות ציונית בלתי תלוייה.