קסרקטין מחנה המעצר גילגיל בקדמת התמונה ספסלים פזורים בשטח פתוח.

סימול התצלום : תצ- 2679

מקום הצילום: קניה
תאריך : 12/03/1947
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח