צריפי המגורים מחנה המעצר גילגיל. בפינה השמאלית למטה עציר עומד ליד שולחן.

סימול התצלום : תצ- 2674

מקום הצילום: קניה
תאריך : 12/03/1947
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח