צריפי המגורים - מחנה המעצר גילגיל ורחבת המגרש עד לגדרות התייל

סימול התצלום : תצ- 2672

מקום הצילום: קניה
תאריך : 12/03/1947
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח