מראה מחנה המעצר - אפריקה. צריפים, גדר תיל, וכביסה תלויה ליבוש על חוט.

סימול התצלום : תצ- 2668

מקום הצילום: קניה
תאריך : 12/03/1947
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח