מראה כללי על מחנה גילגיל וצריפי המחנה. מעונות מגורים, ביתן החולים, בית השימוש בפינה השמאלית למטה.

סימול התצלום : תצ- 2667

מקום הצילום: קניה
תאריך : 12/03/1947
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח