עצירים על המגרש הגדול ב-מחנה סמבל אריתריאה. ברקע בתי המגורים השני מימין בשורה הראשונה הוא אריה בן-אליעזר.

סימול התצלום : תצ- 2665

מקום הצילום: אריתריאה
תאריך : 04/11/1946
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח