עצירים על המגרש הגדול - מחנה סמבל אריתריאה. ברקע בתי המגורים.

סימול התצלום : תצ- 2664

מקום הצילום: אריתריאה
תאריך : 04/11/1946
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח