הצה"ר ת"א, מכתבים נכנסים

26.08.1926 - 14.01.1937

סימול התיק : ג 10 ב - 9

שייך לארכיון: הצה"ר ת"א
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10ב- 9.PDF הורדת קובץ

תוכן

מכתבים מאת הועד הארצי לענייני השקל, ראש עיריית ת"א, נציבות
בית"ר בא"י, ברית נשים רביזיוניסטיות וגופים ואישים נוספים.
בנושא טענות כנגד הפרת זכויות היהודים בת"א, מפעל השקל, הפצת
הדינר, עיתון הירדן, קרן אסירי ציון וטיפול באסירים, הקמת הקרן
לתרבות עברית ע"ש ביאליק. כרוז הדורש לנתק את ת"א מעיריית יפו.
חוזר מאת זאב ז'בוטינסקי בנושא ההסכם בין הועד הפועל של ברית
הצה"ר עם האקזקוטיבה של ההסתדרות הציונית.
הצעות קורט פרידלנדר לארגון מחדש של סניף הצה"ר בת"א. קריאה
להשתתף בכינוס הצה"ר בא"י. הזמנות לישיבות. קבלות.
כולל מסמכים בגרמנית.