מרכז הצ"ח א"י, הועדה המלכותית לא"י (ועדת פיל) - התכתבות, פרסומים ותזכירים

17.08.1936 - 11.01.1937

סימול התיק : ג 10 א - 15/ 4

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10א- 15_4.PDF הורדת קובץ

תוכן

מכתב ג'יימס א. מלקולם ללורד פיל בנושא א"י והבעייה היהודית-
הפתרון הציוני. העתק התכתבות נציגי הצ"ח עם מזכירות ועדת פיל
בנושא תנאי עדותם בפני הועדה, ושאלת כניסתו לא"י של זאב
ז'בוטינסקי לשם מתן עדות. התכתבות עם נשיאות הצ"ח בעניין העדות
בפני הועדה.
תזכיר מנחם גילוץ לועדת פיל בנושא המצב בא"י והצורך בהקמת מדינה
יהודית. קטע עיתונות בנושא כתב השליחות של הועדה המלכותית.
פרסום בנושא התנגדות היהודים להגבלות הקרקע החדשות, בצירוף מפות
ההתיישבות היהודית והערבית בא"י ובמזה"ת.
כרוז המודיע על מפלה לתכנית החלוקה בפרלמנט הבריטי. כרוז פירסום
לחוברת רביזיוניסט בעד חלוקה.