חברות לח"י המואשמות בהשתתפות ב-התקפה על בתי המלאכה של הרכבת ב-חיפה, מובלות ל-בית הסוהר בליווי שומריהן הבריטיים, לאחר שנשפטו ל-מאסר עולם.

סימול התצלום : תצ- 10101

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/08/1946
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח