מרכז הצ"ח א"י, מגבית מפעל ז'בוטינסקי למערכה המדינית - התכתבות

05.08.1937 - 16.11.1937

סימול התיק : ג 10 א - 14/ 7/ 3

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

תוכן

התכתבות עם הבנקים. רשימות תורמים וסכומים. רשימת הכנסות המגבית.
קבלות.
(התיק לא נסרק)

מילות מפתח