נתן פרידמן ילין-מור וגם מתתיהו שמואלביץ יושבים על ספסל הנאשמים בהפתח משפטם על רצח הרוזן ברנדוט.

סימול התצלום : תצ- 10066

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 01/01/1949
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים

מילות מפתח