שני שוטרים בריטיים וכלב גישוש בוחנים את הנזקים שארעו בבניין ב-כפר בית צפפא, כתוצאה ממיקוש הרכבת ל-ירושלים בידי לח"י.

סימול התצלום : תצ- 10058

מקום הצילום: ארץ ישראל

קבצים מצורפים

מילות מפתח