חיילים בריטיים מפנים הריסות מרכז המשטרה ב-שרונה לאחר התקפת לח"י. (גם תמונה גדולה).

סימול התצלום : תצ- 10038

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 25/04/1947
סוג התאריך: מדויק
הצלם / בעל הזכויות: ה. מנדלסון כנ"ל
זכויות היוצרים: כן