חיילים בריטיים מפנים הריסות לאחר התקפת לח"י על מרכז המשטרה ב-שרונה.

סימול התצלום : תצ- 10036

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 25/04/1947
סוג התאריך: מדויק
הצלם / בעל הזכויות: הנס חיים פין כנ"ל
זכויות היוצרים: כן

קבצים מצורפים