חיילי לח"י על ג'יפ ב-נגב בימי מלחמת העצמאות. בין הנוכחים: יעקב גרנק - הבלונדיני מימין למעלה. שני משמאל - יורם. ראשון מימין בכומתה - סימן-טוב גנה.

סימול התצלום : תצ- 10027

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 01/09/1948
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים