אנשי לח"י כורעים מאחורי מחסום שקי חול בעמדה, בעיצומו של הקרב על ירושלים.

סימול התצלום : תצ- 10021

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/01/1948
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים

מילות מפתח