שתי תמונות מ-וועידת ההקמה של תנועת החרות. באחת נואם מנחם בגין ובשניה נואם יעקב מרידור.

סימול התצלום : תצ- 2654

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 01/08/1948
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים
הצלם / בעל הזכויות: פוטו בירנפלד.

קבצים מצורפים