מרכז הצ"ח א"י, התכתבות בנושא גיוס אנשי התנועה לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה

15.07.1940 - 26.11.1940

סימול התיק : ג 10 א - 14/ 1

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10א- 14_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: דרישת חברי הצ"ח במחנה סרפנד לשליחת נציג לבקרם.
העתק מכתב קצין הפיקוד הכללי הבריטי אל משה שרתוק בנושא דבריו
בפגישתו עם נציגי הערבים לגבי הגיוס לצבא הבריטי.
פניה לציבור של נציבות בית"ר והמיפקדה הראשית לברית החייל
בא"י בנושא הגיוס לצבא הבריטי, ותגובת קצין הפיקוד הכללי לניסוח.
שאלת ההשתתפות הרשמית של הצ"ח בתכניות הצבא. הוראות לגיוס גדוד
נ"מ להגנת א"י. רשימת חברי הצ"ח ששירתו בצבאות שונים, המועמדים
לשירות בגדוד הנ"מ. רשימת הנבחרים לקורס קצינים.