מרכז הצ"ח א"י, סיעת קיטרוג ואמונה בתוך הצ"ח - פרסומים פנימיים ומכתב גלוי לועד המורשים

29.12.1939 - 22.01.1940

סימול התיק : ג 10 א - 13/ 6

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10א- 13_6.PDF הורדת קובץ

תוכן

מלחמתנו- עלון פנימי בנושא הסכם הכניסה לועד הלאומי ואפליית
חברי הצ"ח ע"י מפא"י. פירסום בשם חזית פועלים לאומית מה טיבה.
מכתב גלוי אל ועד המורשים בנושא ביקורת על הסכם העבודה בא"י.