מראה כללי של מחנה סמבל. צריפי מגורים, עצי אקליפטוס. תמונה חסרה.

סימול התצלום : תצ- 2603

מקום הצילום: אריתריאה
תאריך : 01/12/1946
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

מילות מפתח