מרכז הצ"ח א"י, ועדת הבחירות לועידה הארצית של הצ"ח,יולי 1940- התכתבות

20.02.1940 - 26.07.1940

סימול התיק : ג 10 א - 12/ 7

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10א- 12_7.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: מפעל האיגרת, זכות הבחירה, צורת הבחירות הצעות
הסניפים לגבי נציגיהם בועדות הבחירות ומועמדיהם, ברכת נשיאות
הצ"ח לועידה ודיווח לנשיאות על שהתרחש בה.
בתיק גם: כרטיס ציר. ברכת נשיאות הצ"ח לקראת הועידה השנתית.
רשימת בעלי זכות הבחירה לועידה בתל אביב.