מרכז הצ"ח א"י, ההתייעצות הארצית של הצ"ח בא"י ב-17-18.12.1937

06.11.1937 - 26.12.1937

סימול התיק : ג 10 א - 12/ 4

שייך לארכיון: מרכז הצ"ח א"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10א- 12_4.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות עם סניפי ומוסדות הצ"ח בנושא שליחת צירים להתייעצות
הארצית. דיווח לעיתונות על ההתייעצות. הצעה להרכב הועדות השונות.
כרטיסי כניסה והשתתפות בהתייעצות. פרוטוקולים.
החלטות בנושא אסירי עכו, הכותל המערבי, סגירת הירדן, דחיית הצעת
החלוקה, המצב הכלכלי בא"י, איסור העלייה, החלטות אירגוניות,
כספיות, בעניני תעמולה ועבודה, וחומר לנשיאות לקראת הקונבנט
בפראג.
נאומי ב. אליצדק, אליהו אפשטיין, אליעזר שוסטק, וולפגנג פון
ויזל, יצחק גרנביץ ואריה אלטמן.